Revisjon er en årlig helsekontroll

Enten du driver en liten virksomhet eller et større foretak: Revisjon er en kvalitetssikring - se den som en årlig helsekontroll av din virksomhet. Ditt selskap får et kvalitetsstempel.

Det fremmer forretningsdriften og relasjoner.

Revisjon gir deg

  • Tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere og andre som du er avhengig av.
  • Ryddighet i foretaket og økt kvalitet i regnskapsføringen.
  • Kvalitetssikring av skatte- og avgiftsrapporteringen. Bli trygg på at du får det riktig!
  • En kvalifisert ressursperson som kan utarbeide årsregnskapet og selvangivelsen.
  • Liten risiko for at eiere og lederen får ubehagelige overraskelser.
  • Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjenninger.
  • Enkel tilgang på en kompetent sparringspartner som kjenner virksomheten.


Revisjon gir troverdighet

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser - du får hjelp til å begrense risikoen. Revisor hjelper deg til å få bedre kontroll med virksomheten. Feil og uheldige beslutninger vil oftere bli oppdaget og kan rettes. Revisjon setter deg bedre i stand til å unngå fallgruver og utnytte muligheter. Spørsmålet om selskapet skal ha revisor eller ikke, er en viktig beslutning. Det handler om hvordan du skal forvalte tilliten til virksomheten.