I selskapets valgte revisor har du enkel tilgang på en kompetent sparringspartner som kjenner bedriften din.

Tjenester

Dette er blant annet de tjenestene som vi kan levere:

  • Lovpålagt revisjon
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Begrenset revisjon
  • Bistand knyttet til skatt og avgift
  • Regnskapsmessig bistand
  • Verdivurdering
  • Etablering av virksomhet